CD DVD CD/DVD販売


OTOZAK First Album「OTOZAK 000」

OTOZAK First live「OTOZAK 000」の全楽曲を網羅した、全20曲のファーストアルバム。
音楽×ストーリーを届けたい。ただそのためだけに作られたOTOZAKの産声そのままの珠玉の一作。
OTOZAK First Live「OTOZAK 000」 DVD


pagetop